Tin tức

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Cập nhật: (14-05-2019 04:19:15 15)
Sáng 12/05/2019 (08/04 năm Kỷ hợi) hòa trong không khí hân hoan đón mừng Phật đản của chư Tăng Ni, Phật tử trong cả nước, Chùa Thượng Điền long trọng được đón tiếp thầy Đại Đức Thích Hạnh Từ về giảng cho quý phật tử nhân ngày phật đản.

Hòa chung trong niềm hân hoan của mọi người con Phật trên toàn thế giới và khắp mọi miền đất nước đón mừng ngày Phật đản PL.2563 – DL.2019, Cùng niềm hân hoan khi sự kiện Vesak Liên hợp quốc Vesak 2019 đang được tổ chức tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam).


 
Trong niềm hoan hỷ, Đại Đức Thích Hạnh Từ đã ban lời đạo từ thuyết giảng chuyên đề ý nghĩa phật đản và đại đức cũng sách tấn đến đại chúng nên noi theo tấm gương của đức Phật để tu tập. Nhằm giúp cho Phật tử hiểu rõ hơn về Ngài, Đại Đức đã chia sẻ tóm tắt những cột mốc quan trọng về cuộc đời và đạo nghiệp của đức Phật, từ khi Ngài còn là vị Bồ-tát Hộ Minh trên cung trời Đâu Suất, rồi sau đó thị hiện trên thế gian, xuất gia tu học, thành đạo, hoằng pháp và cuối cùng là nhập Niết-bàn. Ngày nay, chúng ta đang được tắm mình trong giáo lý vi diệu, nhiệm mầu của đức Phật đó là nhờ vào lòng từ bi, tình thương yêu chúng sinh quá lớn mà Ngài thị hiện. Cuối lời, Đại Đức nhấn mạnh để đền đáp, cũng như tri ân thâm đức của đấng Thế Tôn, những người con Phật chúng ta phải nỗ lực tu tập, làm sao cho lời dạy của đức Phật đi vào đời sống của mọi người đem đến an lạc, giải thoát.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:
 

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Buổi sáng: Đại Lễ Phật Đản 2019 - Chùa Thượng Điền

Ảnh: Đình Giáp

Facebook

Hình ảnh