Tin tức

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Cập nhật: (17-01-2017 08:02:46 46)
Sáng Chủ Nhật ngày 15/01/2017 (nhằm 18/12 Bính Thân) Chùa Thượng Điền đã tổ chức buổi lễ tổng kết công tác tu học và hoạt động Phật sự năm 2016

Buổi lễ tổng kết cuối năm là cơ hội cho toàn thể ban lãnh đạo và đại chúng cùng nhau nhìn lại việc tu học và các hoạt động Phật sự trong năm 2016 vừa qua. Để từ đó hoạch định những phương hướng hoạt động cho năm 2017 và xây dựng đạo tràng ngày một tốt hơn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận được:

 

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Chùa Thượng Điền - Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2016

Facebook

Hình ảnh