Tin tức

Chùa Thượng Điền Mừng Khánh Tuế Thầy

Cập nhật: (16-09-2019 08:19:12 12)
Ngày 14/09/2019 (nhằm 16/08 AL), chư Tăng và phật tử chùa Thượng Điền tề tựu tại chùa đảnh lễ, mừng khánh tuế Đại Đức trụ trì Chùa Thượng Điền trong không khí trang nghiêm, ấp áp của hàng đệ tử đối với Thầy.

Facebook

Hình ảnh