Tin tức

THƯ MỜI: Dự buổi thuyết pháp của TT. Thích Thanh Ân

Cập nhật: (27-07-2017 08:31:17 17)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.! Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, quý Phật tử.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có nói 5 điều lợi ích khi nghe chánh pháp như sau:

Này các Tỳ Kheo, nghe Pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm?

1. Được nghe điều chưa nghe.

2. Làm cho trong sạch (tỏ rõ) điều được nghe.

3. Đoạn trừ nghi.

4. Làm cho tri kiến chánh trực.

5. Làm cho tâm tịnh tín.

Này các Tỳ Kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.

Thật là một duyên lành thay, chính sự lợi ích và an lạc này, chư Tăng và đạo tràng Phật tử Chùa Thượng Điền đã cung thỉnh TT Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên.TP. Hà Nội

- Phó Viện trưởng, Trưởng Phòng đào tạo HVPGVN tại Hà Nội

quang lâm và thuyết pháp.

Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta nghe pháp và được hỏi những điều còn chưa hiểu với bậc minh sư. Thời gian và chương trình buổi thuyết pháp được diễn ra như sau:

Thời gian: 8h00 Sáng - Thứ Bảy, ngày 29.07.2017 Dương Lịch
Địa điểm: CHÙA THƯỢNG ĐIỀN .Xóm 8 - Thôn Thượng Điền - Xã Tam Quang - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình

 

Facebook

Hình ảnh