Tin tức

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Cập nhật: (13-08-2019 05:21:56 56)
Buổi Sáng ngày 11/08/2019 (nhằm ngày 11/7 Kỷ Hợi), Đại đức Thích Hạnh Từ đã quang lâm chùa Thượng Điền và đã có bài thuyết giảng về chủ đề: "Ơn nghĩa nghĩa sinh thành" Nhân mùa Vu Lan báo hiếu 2019 ,tại chùa Thượng Điền, thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hơn 1000 Phật tử đã vân tập về trụ xứ để tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Ân – Báo Hiếu và Lễ cài hoa hồng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2563 – DL. 2019.

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Thiện Quang – Trụ trì chùa Thượng Điền, trưởng Ban tổ chức Đại lễ; Đại đức Thích Hạnh Từ , cùng chư tôn đức Ni ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình, chư tôn đức Ni trụ trì một số chùa trong tỉnh, chư tôn đức một số tỉnh thành lân cận, cùng khoảng 1000 Phật tử, quý thiện nam, tín nữ trong và ngoài tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan | Đại đức Thích Hạnh Từ

Facebook

Hình ảnh