Tin tức

Chùa Thượng Điền | Theo dấu chân thầy

Cập nhật: (28-02-2017 08:04:46 46)
Nếu một lần được cúi đầu lạy Phật/ Xin mãi mãi là hạt bụi bay qua/ Nếu một lần cất tiếng Thầy thân thương/ Xin mãi mãi theo Người vô lượng kiếp.

Chùa Thượng Điền | Theo dấu chân thầy

Chùa Thượng Điền | Theo dấu chân thầy

Chùa Thượng Điền | Theo dấu chân thầy

Facebook

Hình ảnh