Tin tức

Đại Đức Thích Hạnh Tuệ Giảng pháp tại Chùa Thượng Điền

Cập nhật: (13-12-2019 09:03:48 48)
Ngày 12 tháng 11 năm 2019 AL tại giảng đường Chùa Pháp Quang thôn Thượng Điền xã Tam Quang huyện Vũ Thư Thái Bình. Đại Đức Thích Hạnh Tuệ. Trụ trì chùa Nam Tông TPHCM Giảng sư ban Hoằng pháp TPHCM quang lâm ban bố cùng chúng Phật Tử Chùa Pháp Quang một thời pháp thoại "NHÂN QUẢ VÀ THIỆN ÁC TRONG ĐỜI SỐNG PHẬT PHÁP" .

Facebook

Hình ảnh