Tin tức

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Cập nhật: (09-02-2017 05:27:22 22)
Cứ vào hằng năm theo tín ngưỡng của người con việt thì việc đi chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện cho một năm mới bình an hạnh phúc mà đó còn là nơi cho chúng ta nhìn về phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh tìm về nơi cửa Phật thanh tịnh.

Không những thế ý nghĩa của lễ cầu an là nhằm mục đích để mình và gia quyến thành tâm sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng, bỏ ác làm lành, trong giờ phút cầu an ấy, khẩn thiết chí thành cầu sự gia hộ của chư Phật, Bồ-tát, đồng thời phát nguyện làm nhiều việc tốt cho đời, cho đạo, bố thí, phóng sanh, cúng dường Tam bảo…, hồi hướng công đức giúp tránh mọi bệnh tật, tiêu tai, tăng phúc, bình an, thân tâm được an lạc,lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn, mọi ranh giới về tuổi tác, địa vị đều bị xóa nhòa, tất cả gặp nhau ở miền tâm thức linh thiêng.
 

Chúng con xin đồng tâm nhất niệm hướng về ba ngôi Tam bảo, trong những ngày đầu xuân, quý Thầy làm lễ cầu an đầu năm với niệm mong cầu sự bình an, may mắn, an lạc cho mọi người trong năm mới. Trước khi cử hành khóa lễ Cầu an đầu năm, Đại Đức Thích Thiện Quang, trụ trì chùa Thượng Điền đã chia sẻ đôi lời tâm sự cùng đại chúng. nói về sự khả lạc, khả hỷ, khả ý của các pháp.


Trên ý nghĩa thiêng liêng cao đẹp ấy, sáng ngày 05 tháng 2 năm 2017 tức ngày mồng 09/01 năm Đinh Dậu hàng ngàn thiện nam tín nữ đã về chùa Thượng Điền tham dự lễ Cầu An đầu năm.
 

Dưới đây là 1 số hình ảnh nghi nhận:

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Lễ cầu an đầu năm | Chùa thượng điền

Facebook

Hình ảnh