Pháp môn niệm Phật

Điều kiện trở thành Chúng Trung Tôn
Cập nhật: (21-03-2017 05:04:14 14)
Dù dòng đời mãi ngược xuôi, con người lớn lên ai cũng thầm mong và cố gắng để có một ngày tươi đẹp nhất trong đời; một ngày hãnh diện với bà con xóm giềng, bạn bè thân thuộc. Đó là ngày hạnh phúc bước lên xe hoa.
Đức Phật A Di Đà và pháp môn niệm Phật
Cập nhật: (21-03-2017 05:02:09 09)
Trong lịch sử Đại thừa và Tịnh độ tông, tôn xưng A-di-đà là một mốc phát triển quan trọng. Niệm Phật A-di-đà là một pháp môn tu của Phật tử giúp không phải trải qua vô số kiếp luân hồi mà sẽ được "đới nghiệp vãng sanh"
Sanh về đâu là do mình
Cập nhật: (21-03-2017 04:59:37 37)
Sau khi kết thúc đời sống hiện tại, chúng ta sẽ theo nghiệp mà thọ sinh vào cảnh giới tương ứng. Theo tuệ giác của Thế Tôn, sinh về đâu, vui hay khổ đều do nghiệp của mình. Không một đấng thần linh hay thế lực siêu nhiên nào có quyền và có thể can thiệp vào quá trình này.
Tổ Huệ Viễn với pháp môn Tịnh Độ
Cập nhật: (06-01-2017 09:10:29 29)
Từ khởi nguyên, mục đích của đạo Phật là ban vui cứu khổ. Vì chúng sanh căn tánh đa dạng, nên đức Phật phải phương tiện với nhiều pháp môn bằng câu châm ngôn quen thuộc.
Cực lạc thù thắng
Cập nhật: (06-01-2017 09:07:26 26)
Pháp môn Tịnh độ thuộc về Tông Tịnh độ, một trong mười Tông của Phật giáo. Tông Tịnh độ này Ngài Huệ Viễn Tổ Sư đã thực hiện tu chứng và hoẳng truyền Pháp môn Tịnh độ tại miền Đông Châu Á. Ngài lập thành Pháp Liên Tông tại Lô Sơn, nên Ngài được tôn xưng là Đức Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn
Ý nghĩa thâm thúy của bốn chữ A Di Đà Phật
Cập nhật: (06-01-2017 09:02:02 02)
A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức.
Kinh Hoa Nghiêm với pháp môn Tịnh Độ
Cập nhật: (06-01-2017 08:59:05 05)
Khi nói đến Pháp môn Tịnh Độ người ta đều nghĩ đến các kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, và Luận Vãng Sanh Tịnh Độ của Bồ Tát Thế Thân hoặc kinh Niệm Phật Ba La Mật là các bộ kinh tông yếu nói về Pháp môn Tịnh Độ. Ít người biết rằng kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh nói về pháp nhất thừa viên giáo cũng nói đến Tịnh Độ, dạy tu Tịnh Độ, khuyên nguyện sanh về thế giới Cực Lạc.
Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh
Cập nhật: (06-01-2017 08:57:22 22)
Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục, nên cũng tùy phần, đương lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên. Muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn hóa trước mình, đó là thân tâm của bần tăng này.
Trang đầu ◄1 2 Cuối cùng

Facebook

Hình ảnh