Phật giáo & Xã Hội

Khoa học và lẽ vô thường của Phật Học
Cập nhật: (22-09-2016 11:04:56 56)
Từ nguyên lý tất cả đều chuyển hoá, Phật học đã gặp khoa học với khái niệm cơ bản vô thường. Vô thường là gì? Nói một cách đơn giản, vô thường nghĩa là không thường tồn tại, mà thay đổi từng giờ từng phút, từng giây, tất cả mọi sự vật thuộc giới vô cơ hay hữu cơ, đều biến thiên vô thường.

Facebook

Hình ảnh