Phật Sự

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản Năm 2018
Cập nhật: (20-06-2018 01:53:58 58)
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử, Thiện Nam Tín Nữ xa gần, Kỷ niệm 2562 năm ngày Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh ở cõi Ta Bà, Đạo tràng Chùa Pháp Quang trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562 vào ngày, 19-05 năm 2018 (05/04/ Mậu tuất). Kính mời Quý Đồng Hương Phật tử cùng về tham dự Đại Lễ, nghe pháp, tụng kinh, góp lời nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Kính chúc Quý vị và gia đình luôn được thấm nhuần Chánh pháp thanh lương, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.
Thái Bình Chùa Thượng Điền | THƯ MỜI THAM DỰ MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2561 - DL: 2017
Cập nhật: (25-04-2017 07:55:15 15)
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử, Thiện Nam Tín Nữ xa gần, Sáng nay là mồng tám tháng tư Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt Chín rồng phun nước ngoài trời đến Đón mừng giáng thế bậc Thánh nhân. Nam Mô Đẩu Xuất Giáng Trần, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Facebook

Hình ảnh