Tin tức

Tâm thư kêu gọi cúng dường xây Chùa Thượng Điền

Cập nhật: (19-01-2017 10:16:26 26)
Phật giáo Việt Nam trên 2000 năm lịch sử vẫn đang tồn tại và đồng hành cùng dân tộc, luôn khẳng định được vai trò – vị trí của mình trong mọi lĩnh vựa hoạt động trên tinh thần “ Hộ quốc an dân”, xây dựng Xã hội chủ nghĩa.

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch chư Tôn thiền đức!
Kính thưa quý phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước!
Phật giáo Việt Nam trên 2000 năm lịch sử vẫn đang tồn tại và đồng hành cùng dân tộc, luôn khẳng định được vai trò – vị trí của mình trong mọi lĩnh vựa hoạt động trên tinh thần “ Hộ quốc an dân”, xây dựng Xã hội chủ nghĩa.
Đạo Phật chủ trương xây dựng và phát triển lòng Từ bi – ban vui cứu khổ, luôn đề cao sự thánh thiện của đạo đức, coi trọng sự nghiệp giáo dục đạo đức, giúp con người hoàn thiện nhân cách và phẩm chất tốt để có cuộc sống cao đẹp, nhằm xóa bỏ và dứt trừ mọi điều ác, khuyến khích con người hướng theo theo đường lành, xây dựng một gia đình, một xã hội tiến tới sự an lạc tuyệt đối, thăng hoa đời sống tâm linh cho nhân loại.
Sự có mặt của đạo Phật trên đất nước chúng ta từ ngàn xưa, đã góp phần dệt nên những trang sử vàng son cho dân tộc, hun đúc lên nền văn hiến linh thiêng cùng những truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Ngày nay, khi đất nước ta ở thời kỳ đổi mới và phát triển, ảnh hưởng bởi sự hội nhập toàn cầu trên mọi phương diện. Thiết nghĩ, trong đó có các nền văn hóa ngoại lai đang không ngừng tác động – đan xen vào từng nếp sống của người dân. Nó đang dần xói mòn, có thể sẽ làm thay đổi và mất đi những giá trị tinh hoa mà tổ tiên ta đã dày công xây dựng. Vì thế, mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm bảo tồn những giá trị truyền thống Phật giáo cổ xưa, duy trì và phát triển “ Phật giáo dân tộc” trong thời đại mới.
Muốn khẳng định được điều đó, người đệ tử Phật cần phải phát huy hơn nữa trên con đường tu học Phật pháp, nỗ lực dấn thân để hành đạo giữa cuộc đời. Bởi dòng chảy của suối nguồn tâm linh Phật giáo từ lâu đã hòa quyện, thấm sâu vào lòng dân tộc chẳng thể tách rời. Cho nên, đạo Phật đã trở thành dưỡng khí tinh thần tối quan trọng, không thể thiếu vắng trong cuộc sống thường nhật của quần chúng nhân dân.
Kính bạch quý Ngài! Kính thưa quý liệt vị!
Xuất phát bởi quan điểm và tư tưởng trên, với tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, nay chùa Pháp Quang – thôn Thượng Điền – xã Tam Quang – huyện Vũ Thư – tỉnh Thái Bình rất cần thiết phải đầu tư để xây dựng một công trình Thiền đường trong khuân viên nội tự.
Ngôi thiền đường chùa Pháp Quang được thiết kế trên quy mô 2 tầng với tổng diện tích sử dụng 4.352 m^2. Công trình văn hóa tâm linh này sẽ góp phần thắp sáng nền giá trị đạo đức Phật giáo truyền thống, cống hiến chung cho sự phát triển giáo dục của Phật giáo nước nhà, tổ chức thường xuyên các hoạt động Phật sự như: Khóa tu an lạc cho Phật tử; khóa tu mùa hè giành cho giới trẻ; các sự kiện trọng đại của Phật giáo trong năm.vv… nhằm ổn định – an sinh xã hội, không ngừng phát triển giáo hội Phật giáo và dân tộc Việt Nam.
Kính bạch chư Tôn đức! kính thưa quý liệt vị!
Có thể nói rằng: “Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân”. Để xây dựng ngôi Thiền đường mang tính vĩ mô như thế, nếu không có sự mật hộ của chư Phật – Bồ tát, sức gia trì chú nguyện của chư Tôn đức, sự hoan hỷ trợ giúp của quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, thì chắc chắn việc làm to lớn này sẽ không tác thành đại quả.
Vì sự lợi ích và an lạc nơi đời, nay chúng con nhất tâm cầu thỉnh tha lực của quý Ngài tùy hủy công đức, xin gửi lời kêu gọi tới đồng bào Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy phát lòng vô ngại, giúp đỡ tịnh tài tịnh vật để Phật sự quan trọng đầy ý nghĩa này sớm thành tựu viên mãn!
Nguyện cầu trên quý Ngài pháp thể vạn an, tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc quý liệt vị cùng gia quyến sức khỏe dồi dào, nguyện lực hanh thông, cát tường như ý, luôn tràn đầy pháp lạc trong ánh Từ quang của mười phương chư Phật.
Nam mô Công đức lâm Bồ tát ma ha tát.
Trụ trì
Tỷ Khiêu: Thích Thiện Quang

Mọi sự hoan hỷ phát tâm xin liên hệ: 
* Số điện thoại: 0985890843 – 0977080415 
* Hoặc gửi về: Chùa Thượng Điền Xã Tam Quang – Số tài khoản: 3402201002850 Ngân hàng NN&PTNT - Chi Nhánh Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình.

Facebook

Hình ảnh