Tin tức

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Cập nhật: (24-02-2017 11:57:20 20)
Được sự ủng hộ, giúp đỡ của GHPGVN tỉnh Thái Bình, sự đồng thuận của chính quyền Xã Tam Quang - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình, ĐĐ.THÍCH THIỆN QUANG trụ trì chùa đã tổ chức lễ đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Thượng Điền vào sáng 23/02/2017 (27/01/ Đinh Dậu).

ĐĐ.THÍCH THIỆN QUANG Cũng hy vọng công trình chính điện chùa Thượng Điền sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và khóa tu dành cho các lứa tuổi, góp phần hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Chư tôn đức đã đỉnh lễ Tam Bảo, niêm hương bạch Phật và tụng Đại bi thập chú, cầu nguyện để ngôi chùa sớm thành tựu.

Hình ảnh ngôi chùa khang trang, tôn nghiêm đang dần hiện ra. Vào một ngày không xa nữa, chúng con lại được trở về đây tu tập trên chính ngôi già lam mà Thầy kính yêu cùng tất cả mọi người đã bỏ bao công sức chung tay góp công xây dựng.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Thái Bình: Chùa Thượng Điền đổ mái ngôi Đại hùng Bảo điện

Facebook

Hình ảnh