Tin tức

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Cập nhật: (05-08-2017 07:56:05 05)
Để dự án xây dựng tôn tạo chùa Thượng Điền không bị gián đoạn và sớm được hoàn thành vào thời gian sớm nhất chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, lòng hảo tâm của quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, đồng bào Phật tử nhân dân và khách thập phương xa gần

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư tôn đức Tăng, Ni!

Kính thưa quý mạnh thường quân cùng toàn thể quý thiện nam, tín nữ Phật tử trong và ngoài nước!

“Chánh pháp lưu truyền hẳn nhờ sự đảm đương của bốn chúng

Thiền môn hưng thịnh đều trông cậy vào người thí chủ phát tâm”

 

Trên tinh thần “Hoằng dương phật pháp” cùng với tâm nguyện “trùng hưng Tam Bảo”, Chư Tăng bổn tự và phật tử chùa Thượng Điền cùng phát đại nguyện xây dựng lại ngôi Tam Bảo để trang nghiêm cảnh Phật và giúp Phật tử có điều kiện tốt hơn để học Phật, nghe Pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề. Dẫu biết rằng để hoàn thành tâm nguyện ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần hội đủ duyên lành và những điều kiện cần thiết về mọi mặt.

Vì vậy chúng con kính cẩn trên nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ tát, nhờ hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ sức lực chú nguyện của hiện tiền Chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, sau cùng chúng con tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành của quý phật tử, thiện nam tín nữ gần xa ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành viên mãn như lời Phật dạy:

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa
Thiền môn hưng thịnh bởi đàn tín phát tâm”

                   Cổ Đức đã dạy rằng:

“Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm”

 

Chùa đang xây dựng.

Khuôn viên chùa Thượng Điền

   Vậy, ngôi Tam Bảo có được trang nghiêm, tâm nguyện của chúng con có sớm thành tựu được hay không đó chính là nhờ sự gia hộ của chư Phật, nhờ sức chú nguyện của Chư tôn đức Tăng, Ni và sự giúp đỡ, trợ duyên của quý đạo hữu, phật tử xa gần cùng những người con của quê hương Thái Bình trên mọi miền đất nước. 

“Vì Phật Pháp xương minh
Vì Thiền môn hưng thịnh
Vì phụng sự Tam Bảo
Vì lợi lạc chúng sinh”.

 

               Chúng con tin:

“Công đức mở mang Tam Bảo, nên tướng hảo được trang nghiêm.
Phước báo trùng tu Phật điện mà quả lành được tăng trưởng”

Bởi vậy:

“Non xanh là bởi nhiều cây

Thành công là bởi bàn tay nhiều người.”

Để dự án xây dựng tôn tạo chùa Thượng Điền không bị gián đoạn và sớm được hoàn thành vào thời gian sớm nhất chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, lòng hảo tâm của quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, đồng bào Phật tử nhân dân và khách thập phương xa gần. Sự ủng hộ của quý vị góp phần to lớn giúp cho dự án xây dựng chùa Thượng Điền có thể hoàn thành tốt đẹp như dự kiến.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNNG MINH

Nếu thiện hữu, đàn việt phát tâm công đức xin gởi tịnh tài, tịnh vật theo địa chỉ:

Trụ Trì
Tỷ Khiêu: Thích Thiện Quang

Mọi sự hoan hỷ phát tâm xin liên hệ: 

* Số điện thoại: 0985890843 – 0977080415 

* Hoặc gửi về: Chùa Thượng Điền Xã Tam Quang

– Số tài khoản: 3402201002850

Ngân hàng NN&PTNT

- Chi Nhánh Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình.

 

Một vài hình ảnh về chùa:
 

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Thư kêu gọi phát tâm công đức xây dựng chùa Thượng Điền - Thái Bình

Facebook

Hình ảnh