Phật Sự

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản Năm 2018

Cập nhật: (20-06-2018 01:53:58 58)
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử, Thiện Nam Tín Nữ xa gần, Kỷ niệm 2562 năm ngày Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh ở cõi Ta Bà, Đạo tràng Chùa Pháp Quang trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562 vào ngày, 19-05 năm 2018 (05/04/ Mậu tuất). Kính mời Quý Đồng Hương Phật tử cùng về tham dự Đại Lễ, nghe pháp, tụng kinh, góp lời nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Kính chúc Quý vị và gia đình luôn được thấm nhuần Chánh pháp thanh lương, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.

Facebook

Hình ảnh