Ứng dụng

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản Năm 2018
Cập nhật: (20-06-2018 01:53:58 58)
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử, Thiện Nam Tín Nữ xa gần, Kỷ niệm 2562 năm ngày Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh ở cõi Ta Bà, Đạo tràng Chùa Pháp Quang trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562 vào ngày, 19-05 năm 2018 (05/04/ Mậu tuất). Kính mời Quý Đồng Hương Phật tử cùng về tham dự Đại Lễ, nghe pháp, tụng kinh, góp lời nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Kính chúc Quý vị và gia đình luôn được thấm nhuần Chánh pháp thanh lương, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.
Thái Bình Chùa Thượng Điền | THƯ MỜI THAM DỰ MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2561 - DL: 2017
Cập nhật: (25-04-2017 07:55:15 15)
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử, Thiện Nam Tín Nữ xa gần, Sáng nay là mồng tám tháng tư Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt Chín rồng phun nước ngoài trời đến Đón mừng giáng thế bậc Thánh nhân. Nam Mô Đẩu Xuất Giáng Trần, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đời Sống Sinh Hoạt Ở Tây Phương Cực Lạc Như Thế Nào?
Cập nhật: (21-03-2017 05:27:42 42)
Nơi quốc độ An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật, những người sanh về đó có đủ sắc thân thanh tịnh, các âm thanh vi diệu, thần thông công đức như vậy. Cung điện của họ ở, những thứ y phục, uống ăn, hoa hương và đồ trang nghiêm đều như là những vật ở cung Trời Ðại Tự Tại thứ sáu.
Thiền sư Duy Trắc trả lời hành giả Tịnh độ
Cập nhật: (21-03-2017 05:17:54 54)
Sư họ Đàm, hiệu Thiên Như, người Cát An, Giang Tây. Thuở nhỏ, Sư xuất gia với ngài Hòa Sơn, sau du phương đến núi Thiên Mục đắc pháp và kế thừa Thiền sư Trung Phong Minh Bản. Năm 1341, Sư trụ ở Sư Tử Lâm thuộc Tô Châu.
Năm phương tiện pháp môn Niệm Phật
Cập nhật: (21-03-2017 05:11:16 16)
Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba chân thiền; Thứ tư phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm tức nhị biên phân biệt thiền.
10 điều trọng yếu của sự tu hành
Cập nhật: (21-03-2017 05:06:56 56)
Phật pháp quan trọng nhất là thực hành. Có bà cụ một chữ cũng không biết, hoàn toàn không hiểu kinh dạy, chỉ biết ăn chay, lạy Phật, chí thành niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật mà được vãng sanh.
Điều kiện trở thành Chúng Trung Tôn
Cập nhật: (21-03-2017 05:04:14 14)
Dù dòng đời mãi ngược xuôi, con người lớn lên ai cũng thầm mong và cố gắng để có một ngày tươi đẹp nhất trong đời; một ngày hãnh diện với bà con xóm giềng, bạn bè thân thuộc. Đó là ngày hạnh phúc bước lên xe hoa.
Đức Phật A Di Đà và pháp môn niệm Phật
Cập nhật: (21-03-2017 05:02:09 09)
Trong lịch sử Đại thừa và Tịnh độ tông, tôn xưng A-di-đà là một mốc phát triển quan trọng. Niệm Phật A-di-đà là một pháp môn tu của Phật tử giúp không phải trải qua vô số kiếp luân hồi mà sẽ được "đới nghiệp vãng sanh"
Trang đầu ◄1 2 3 4 5 Cuối cùng

Facebook

Hình ảnh